Utrikes Skoterklubb

Vi vill gärna se dig som ny eller fortsatt medlem i klubben.

Medlemsavgiften är på 150:- för enskild och 250:- för familj.

Klubben har ca 13mil skoterleder som ska underhållas.

De sladdas vintertid för att åkkomforten ska vara bra.

Leder röjs för att synas och för säkerheten.

Broar byggs, överfarter kollas över, leder märks ut med ledkryss och skyltas upp.

Klubben har egen utrustning som sköter detta, all tid och arbete sker ideellt av klubbens medlemmar.

Vi ser gärna att alla som nyttjar våra hårdtrampade skoterleder stödjer klubben, enklast med att betala medlemsavgift.

Medlemsavgift

Enskilt 150:-

Familj 250:-

Betalning sker till bankgiro nummer: 404-4459

Märk betalningen med namn, adress och gärna en mailadress